Disclaimer voor www.voortmanbouw.nl

Voortman Bouw (Kamer van Koophandel: 51 99 29 73), hierna te noemen Voortman Bouw, verleent u hierbij toegang tot www.voortmanbouw.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Voortman Bouw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op www.voortmanbouw.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Voortman Bouw.

Beperkte aansprakelijkheid

Voortman Bouw spant zich in om de inhoud van www.voortmanbouw.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.voortmanbouw.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Voortman Bouw. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.voortmanbouw.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.voortmanbouw.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Voortman Bouw nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Voortman Bouw. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Voortman Bouw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.